Kontaktujte nás

Kontakty
Telefón dovolenka do 01.11.2021
Email: info@kanarikyeshop.sk

Fakturačná adresa
S2, s.r.o.
Mlynská 26
04001 Košice

IČO: 31736963
DIČ: 2020055752
IČ DPH: SK2020055752


Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/6220 781
fax č. 055/ 6224 547
Kontaktný formulár